Ruimere schenkvrijstelling

Over de schenking van een eigen woning of voor de aankoop van een eigen woning tot een bedrag van € 102.010 (2019) hoeft geen schenkbelasting te worden betaald. De vrijstelling geldt niet alleen bij schenking of aankoop van een woning, maar ook als een schenking wordt gebruikt voor een verbouwing van een eigen woning, de afkoop van een erfpacht en onder voorwaarden ook voor de aflossing van een hypotheek.

Zie ook Verhoogde schenkingsvrijstelling 2017 en verder.

Als voorwaarde geldt dat de ontvanger tussen de 18 en 40 jaar dient te zijn, dus minstens 18 jaar en niet ouder dan 39 jaar. Goedgekeurd is nu dat ook de dag van de 40e verjaardag nog meetelt.
De ontvanger hoeft geen kind te zijn van degene die de schenking doet.

Een schenking aan partners wordt als één schenking aangemerkt. Het is daarbij voldoende als niet de ontvanger van de schenking, maar wel zijn of haar partner aan de eisen inzake de leeftijd voldoet. De 40e verjaardag van de partner telt vanwege de verruiming van de vrijstelling dus ook nog mee voor de vrijstelling.

Kwijtschelding schuld eigen woning

Strikt genomen voldoet het kwijtschelden van een schuld inzake de eigen woning niet aan de voorwaarden voor de vrijstelling, maar ook dit is nu onder de vrijstelling gebracht. Het geheel of gedeeltelijk kwijtschelden van zo’n schuld wordt voor de vrijstelling dus gelijkgesteld aan het aflossen van deze schuld. Tip. Dit geldt in beginsel ook als een woning wordt verkocht en de schuld geheel of gedeeltelijk wordt kwijtgescholden.

Ook de verkoop van een woning lager dan de prijs bij vrije verkoop, is een schenking. Goedgekeurd is dat ook in deze situaties, indien voldaan wordt aan de voorwaarden, de vrijstelling van toepassing is.

Later terugdraaien?

Een schenking ten behoeve van de eigen woning kan worden gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking wordt teruggedraaid als er niet aan de voorwaarden voor de vrijstelling wordt voldaan.
LET OP U moet het geld uiterlijk binnen twee jaar besteden voor dit doel.
Tip. Goedgekeurd is dat bij latere schenking door dezelfde schenker dan nogmaals een beroep op de vrijstelling kan worden gedaan.

Let op. Om misbruik tegen te gaan, geldt een aantal aanvullende voorwaarden. Zo moet het bedrag van de eerste schenking wel door de ontvanger aan de schenker zijn terugbetaald. En de goedkeuring heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2017.