Risico’s van inhuren personeel

Ook degene die een malafide uitzendbureau of payrollorganisatie heeft ingehuurd wordt gestraft.

Risico’s

De mogelijke risico’s zijn:

  1. De organisatie betaalt minder dan het minimumloon en het wettelijke vakantiegeld.
  2. De organisatie staat niet ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als uitzendorganisatie.
  3. De organisatie draagt de loonheffingen en btw niet af.
  4. Buitenlandse arbeidskrachten mogen niet in Nederland werken.

Beperking risico’s

De risico’s kunnen worden beperkt door:

  1. Controleer twee of meerdere keren per jaar dat de organisatie op de lijst van gecertificeerde ondernemingen staat: Stichting Normering Arbeid.
  2. Print de registratie en leg deze vast bij de loonadministratie.

De SNA controleert de registraties en u hoeft dat dan niet zelf te doen.

U kunt ook 25% van de inkoopfactuur op een zogenaamde G-rekening van de uitzendorganisatie bij de Belastingdienst storten.
LET OP Als de uitzendorganisatie niet in de SNA staat dan helpt dit laatste ook niet en staat de belastingdienst alsnog bij u op de stoep.