Risicomanagement

Risicomanagement kan worden gedefinieerd als het identificeren en kwantificeren van risico’s en vervolgens het treffen van maatregelen die de risico’s proberen te voorkomen of beheersbaar te maken en te houden.

De uitdaging is het verkrijgen van draagvlak voor risicomanagement en de implementatie daarvan.

Het model van risicomanagement kent de volgende fasering:

  1. Analyseren van de risico’s.
  2. Kwantificeren van de risico’s.
  3. Treffen van beheersmaatregelen.
  4. Uitvoeren van de gekozen beheersmaatregelen.
  5. Monitoren en toetsen van de resultaten.
  6. Bijstellen van de beheersmaatregelen.

Hierna een eenvoudig model van een risicomanagementsysteem (erop klikken om te vergroten):

stappen-RM-la

Hierna een meer ingewikkeld model van een risicomanagementsysteem (erop klikken om te vergroten).

In dit systeem worden alle risicodomeinen inzichtelijk.

12_0195 SDB Pres_03