Risico onjuiste btw aangifte

Alvast een nihilaangifte doen omdat de btw-aangifte gedaan moet worden met de bedoeling om later alsnog een juiste aangifte in te dienen. Dit is niet zonder enig risico.

Dit blijkt uit de uitspraak van Hof Den Bosch van 13 maart 2018 ECLI:NL:GHSHE:2018:1053.
In deze zaak kreeg de verdachte een gevangenisstraf voor de duur van 18 maanden waarvan 6 maanden voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaar.

De verdachte heeft over twee kwartalen nihilaangiften laten doen, terwijl zijn B.V. wel degelijk omzetbelasting was verschuldigd.
Daardoor is een belastingnadeel van € 315.044,00 geleden.
Verdachte heeft aangevoerd dat hij het voornemen had om later met suppletieaangiften alsnog de verschuldigde belasting te voldoen.
Het later, door middel van een zogenoemde suppletieaangifte, melden dat de eerder gedane aangiften onjuist waren brengt echter niet met zich dat die eerdere onjuiste aangiften alsnog juist worden. In die zin doet het vermeende voornemen van verdachte tot het doen van een suppletieaangifte niet af aan het laakbare van zijn handelen.