Retentierecht

Retentierecht is het recht om een overeenkomst nog niet uit te voeren zolang de andere partij haar verplichtingen niet is nagekomen. U houdt daarbij de (on)roerende zaak achter totdat de andere partij haar verplichting (veelal betaling) heeft voldaan.

Voorwaarden voor retentierecht

  1. Uw vordering is opeisbaar.
  2. U heeft de feitelijke macht over de (on)roerende zaken.
  3. U moet aan uw klanten expliciet duidelijk maken dat u van uw retentierecht gebruik maakt.
  4. Er moet voldoende samenhang zijn tussen uw vordering en de zaak die u wilt achterhouden.

Retentierecht op een onroerende zaak dan bijvoorbeeld door daar een hek om te zetten of een slot op te doen met borden waarop u bekend maakt van uw retentierecht gebruik te maken.

TIPS

  • U kunt uiteindelijk ook de zaak verkopen.
  • Als u regelmatig zaken doet met de tegenpartij dan is er eerder sprake van een samenhang en kunt u andere zaken ook achterhouden.
  • Uw retentierecht geldt ook tegenover anderen, bijvoorbeeld tegenover een derde die de achtergehouden auto heeft gekocht.
  • Zelfs bij een faillissement zou u onder strikte voorwaarden uw retentierecht kunnen toepassen onder mededeling daarvan aan de curator.

Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u advies nodig, dan helpen wij u graag. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.