Renteaftrek woning in aanbouw?

Publicatie 5 augustus 2013. het Hof Den Haag heeft uitgesproken dat een woning in aanbouw pas voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking komt als er daadwerkelijk met de bouwwerkzaamheden is begonnen. De afgifte van een bouwvergunning op zich is dus niet voldoende om voor hypotheekrenteaftrek in aanmerking te komen.

Onder bouwwerkzaamheden verstaat het Hof activiteiten die aangemerkt kunnen worden als het bouwrijp maken van de grond of de (ver)bouw. Uiterlijk inĀ  het tweede daaropvolgende jaar moet de eigen woning tot stand zijn gekomen.

Het HOF spreekt uit, dat “het met het oog op de bouw van de woning verrichten of verricht zijn van louter administratieve voorbereidingen is niet gelijk te stellen met activiteiten die zijn te duiden als bouwrijp maken, bouw of verbouw. Zodanige voorbereidingen brengen dus niet mee dat kan worden gesproken van een woning in aanbouw.”