Renteaftrek 2e (eigen) woning

De eerste eigen woning wordt permanent verhuurd en is dus overgegaan van box-1 naar box-3. Deze overgang wordt gezien als een fictieve vervreemding. Wat zijn de gevolgen voor de hypotheekrente aftrek?

  1. Om vast te stellen in hoeverre de hypotheekrente van de nieuwe eigen woning fiscaal aftrekbaar is, moet worden bepaald of er een eigenwoningreserve is ontstaan overgang naar box 3 en hoe hoog die is.
    LET OP Hierbij moet worden uitgegaan van de waarde in het economisch verkeer en dat hoeft niet perse de WOZ-waarde te zijn.
  2. Ook moet worden bepaald hoeveel jaar al hypotheekrente is toegepast bij de eerdere eigen woning(en). Maximaal is 30 jaar aftrek mogelijk.
  3. Let op of er sprake is van overgangsrecht.