Rekenrente geen 4%

De rekenrente voor het uniform pensioenoverzicht bedraagt momenteel 2,8%.

De Nederlandsche Bank heeft de rekenrente voor het standaardtarief, dat wordt gebruikt voor het berekenen van de overdrachtswaarde voor pensioenen gebaseerd op een uitkeringsovereenkomst voor 2014 vastgesteld op 2,785%. Dat was vorig jaar 2,432%.

Werknemers hebben bij het beëindigen van hun dienstverband een wettelijk recht op waardeoverdracht.
Zij hebben het recht de bij hun huidige werkgever opgebouwde pensioenrechten over te dragen naar de pensioenregeling van de nieuwe werkgever. Of ze van dit recht gebruik willen maken, is afhankelijk van wat er met de rechten gebeurt als ze bij de huidige pensioenuitvoerder blijven staan en hoe ze in de nieuwe pensioenregeling worden behandeld. In ieder geval moet de werknemer binnen 6 maanden nadat hij is opgenomen in de pensioenregeling van de nieuwe werkgever een verzoek tot waardeoverdracht doen. Voor opgebouwde pensioenaanspraken op basis van een pensioenregeling die kwalificeert als een uitkeringsovereenkomst (een eindloon- of middelloonregeling) wordt op basis van het wettelijk standaardtarief de overdrachtswaarde vastgesteld. Deze waarde wordt vervolgens van de oude pensioenuitvoerder overgedragen aan de pensioenuitvoerder van de nieuwe werkgever.
Als de nieuwe werkgever ook een pensioenregeling op basis van een uitkeringsovereenkomst heeft, wordt de overdrachtswaarde herrekend naar extra aanspraken in de nieuwe pensioenregeling tegen het wettelijk standaardtarief. Als deze aanspraken eenmaal zijn vastgesteld moeten ze door de nieuwe werkgever worden ingekocht bij de nieuwe pensioenuitvoerder tegen het aldaar geldende verzekeringstarief.

Lees meer in: Pensioenen