Registratieplicht WAADI ook voor DGA

Vanaf 1 juli 2012 moeten alle bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen aan derden zich laten registreren in het Handelsregister. Deze verplichting is bedoeld om malafide uitzendbureaus te bestrijden.

Door de ruime formulering hebben niet alleen uitzendbureaus maar ook DGA’s en samenwerkende ZZP’ers een extra administratieve verplichting. Voor meer informatie, zie  Registratieplicht WAADI ter beschikking stellen personeel.

Onlangs heeft minister Asscher van Sociale Zaken, als reactie op een brief van het Platform Zelfstandige Ondernemers over de registratieplicht in relatie tot ZZP’ers, een standpunt ingenomen. Alle bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen, moeten zich registreren, niet alleen de uitzendbureaus in strikte zin. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook detacheerders en payrollbedrijven onder de registratieplicht vallen.

De keuze voor een brede definitie van de doelgroep betekent dat hieronder ook DGA’s kunnen vallen die zichzelf via hun BV als arbeidskracht aan derden uitlenen.

Op niet naleving van de registratieplicht staan hoge boetes per werknemer tot maar liefst € 36.000,-  bij meerdere keren overtreden.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig, dan kunt u met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.