Registratie intentieverklaring, onderhandse akte

Per 1 januari 2013 is de registratie van onderhandse akten bij de belastingdienst beperkt. U kunt deze laten registreren bij de Belastingdienst/Kantoor Rotterdam, Postbus 50961, 3007BC Rotterdam. Voorbeeld is een pandakte ter nakoming van een betaling door een debiteur.

Ook voor bepaalde fiscale voornemens of intentieverklaringen met fiscale consequenties (veelal met terugwerkende kracht) is de registratie beperkt tot één kantoor, namelijk Belastingkantoor Heerlen, Postbus 13 6400 AA Heerlen. De wet eist dan vaak registratie voor een bepaald tijdstip.

Voorovereenkomst/intentieverklaring

Deze is of zijn nodig in de volgende situaties:

  1. Voornemen tot geruisloze omzetting van een onderneming in een BV.
  2. Voornemen tot terugkeer uit de BV.
  3. Voornemen tot ruisende inbreng in een BV.
  4. Voorgenomen bedrijfsfusie.

Procedure

U maakt gebruik van het Geleideformulier voorovereenkomst of intentieverklaring.  Dit formulier en  de originele voorovereenkomst of intentieverklaring stuurt u vervolgens aangetekend naar het vorengenoemde belastingkantoor te Heerlen. U stuurt het origineel mee, zonder nietjes.
De datum van aangetekend verzenden geldt als de datum van registratie.

Als u hierover vragen heeft of overweegt een BV op te richten, dan helpen wij u graag. U kunt contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of mobiel 0651 18 0652 of via het contactformulier op deze website (zie klantenservice) of per email info@adfinadvies.nl.