Regioplannen jeugdzorg niet allemaal tijdig klaar

Het gaat de 41 transitieregio’s niet allemaal lukken om voor 31 oktober 2013 transitiearrangementen met concrete afspraken over de continuïteit van de jeugdzorg te maken. Dat concludeert de Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd (TSJ) in een tussenrapportage.

De regio’s hebben nog geen duidelijkheid over het beschikbare budget en kunnen daardoor geen concrete afspraken maken, stelt de TSJ. Daardoor kan de zorgcontinuïteit in gevaar komen. De commissie adviseert staatssecretaris Martin van Rijn van VWS vóór 1 december duidelijk te maken wat het budget zal zijn. Die heeft inmiddels gemeld dat die duidelijkheid dit jaar nog komt.

De TSJ is wel positief over de voortgang in de transitie en spreekt van een versnelling en verdieping van het transitieproces bij gemeenten, aanbieders en bureaus jeugdzorg.

Van Rijn, VNG en IPO presenteren op 7 oktober een geactualiseerd Transitieplan. Daarin wordt de aanpak van de transitie beschreven, met activiteiten, mijlpalen, rollen en verantwoordelijkheden voor de diverse partners in de transitie.

Voor meer informatie zie Nederlands Jeugd Instituut.