Regeling vakantiedagen per 1 januari 2012

De regeling vakantiedagen is sterk veranderd per 1 januari 2012.

Een fulltime werknemer heeft een wettelijk recht op 4 keer het aantal werkdagen per week. Parttimers hebben dit recht naar rato. De meeste werknemers hebben daarnaast nog recht op extra dagen, de zogeheten bovenwettelijke dagen.
Voor de wettelijke vakantiedagen geldt met ingang van 2012 een vervaltermijn van 6 maanden na afloop van het vakantiejaar. Doel is om werknemers te stimuleren hun vakantiedagen op te nemen en daarmee de bestaande stuwmeren in te perken. De verjaringstermijn blijft 5 jaar als de werknemer redelijkerwijs niet al zijn of haar wettelijke dagen heeft kunnen opnemen, zoals door ziekte of zwangerschap, maar ook als de werkgever hem belet om zijn dagen op te nemen. Bijvoorbeeld wegens personeelskrapte, of een piek in het werk. De bewijslast hiervoor ligt bij de werknemer.

Door een uitspraak van het Europese Hof van Justitie bouwen werknemers bovendien voortaan gedurende de gehele ziekteperiode vakantiedagen op. Dat was eerst alleen over de laatste zes maanden van zijn/haar ziekte. Gevolg is wel dat het bijhouden van de vakantiedagen van de werknemers ingewikkelder is geworden.
Zie ook Zwangerschap- en bevallingsverlof

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig, dan helpen wij u graag. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.