Regeerakkoord: Wet DBA vervalt

De Wet DBA wordt vervangen door een nieuwe wet. Deze moet zowel schijnzelfstandigheid tegengaan als zekerheid bieden aan de inhuurder.

Er is altijd sprake van een arbeidsovereenkomst bij een laag tarief (< 125% van het minimumloon) in combinatie met een langere duur (> 3 maanden) van de overeenkomst of een laag tarief in combinatie met het verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Zelfstandig ondernemers kunnen opteren voor een ‘opt-out’ voor de loonbelasting en de werknemersverzekeringen. Dat gaat gelden voor zzp’ers met een hoog tarief (> € 75,- per uur) in combinatie met een kortere duur (< 1 jaar) van de overeenkomst óf met een hoog tarief in combinatie met het niet verrichten van reguliere bedrijfsactiviteiten.

Voor zelfstandigen boven het ‘lage’ tarief wordt een ‘opdrachtgeversverklaring’ ingevoerd. Deze geeft opdrachtgevers vooraf duidelijkheid en zekerheid bij de inhuur van zelfstandig ondernemers. Opdrachtgevers kunnen deze verklaring aanvragen via een webmodule.

Het begrip ‘gezagsverhouding’ wordt verduidelijkt. De wet wordt zo aangepast dat of er sprake is van een gezagsverhouding voortaan meer getoetst wordt op basis van de materiële in plaats van formele omstandigheden.