Regeerakkoord: arbeidsmarktmaatregelen

In het regeerakkoord staan de volgende voorgenomen maatregelen:

  1. Werknemers krijgen vanaf het begin van hun arbeidsovereenkomst recht op een transitievergoeding (in plaats van na twee jaar). Ten tweede gaat voor elk jaar in dienstverband de transitievergoeding 1/3 maandsalaris bedragen, ook voor contractduren langer dan 10 jaar (nu 1/2 maandsalaris). De mogelijkheid om scholingskosten in mindering te brengen op de transitievergoeding wordt verruimd.
  2. Voor kleine werkgevers (tot 25 werknemers) wordt de loondoorbetalingsperiode verkort van twee naar één jaar. De collectieve kosten van het tweede jaar worden gedekt via een uniforme lasten dekkende premie, te betalen door kleine werkgevers.
  3. De periode waarvoor premiedifferentiatie geldt in de WGA, wordt verkort van 10 jaar naar 5 jaar.
  4. Het kraamverlof voor partners wordt vanaf 2019 verlengd naar vijf dagen. Daarbovenop krijgen partners vanaf 1 juli 2020 aanvullend kraamverlof van vijf weken. Dit verlof dient te worden opgenomen in het eerste halfjaar na geboorte. Tijdens het verlof ontvangt de werknemer een uitkering van het UWV, tegen 70% van het dagloon.
  5. Als een werkgever direct een overeenkomst voor onbepaalde tijd aangaat, mag hij daarin een proeftijd van 5 maanden (nu 2 maanden) opnemen. Voor meerjaarscontracten (> 2 jaar) wordt de proeftijd 3 maanden (nu 2 maanden). Voor contracten korter dan 2 jaar blijft de proeftijd 1 maand. Voor contracten korter dan 6 maanden geldt er geen proeftijd. De mogelijkheden voor een langere proeftijd worden verruimd.
  6. De periode waarin opeenvolgende tijdelijke contracten overgaan in een contract voor onbepaalde tijd, wordt verlengd naar 3 tijdelijke contracten in 3 jaar (nu 3 in 2 jaar). De periode waarin de ‘teller op nul’ gaat, blijft 6 maanden.