Rechtsvormen

Welke rechtsvormen zijn er?

Hierna een globale beschrijving van de meest gangbare rechtsvormen. Onder Downloads/Contracten vindt u een paar modelcontracten.

Eenmanszaak

Bij een eenmanszaak is er één ondernemer die al dan niet met personeel een onderneming drijft. Alle winst gaat naar die ondernemer, die daarvoor wordt belast met inkomstenbelasting.

Vennootschap onder firma

Bij een vennootschap onder firma (of kortweg: firma) zijn meerdere ondernemers die met elkaar onder één naam al dan niet met personeel een onderneming drijven. De ondernemers in een firma noemen we vennoten of firmanten. De winst wordt tussen de vennoten/firmanten verdeeld volgens een afgesproken verdeelsleutel. Ieder wordt vervolgens belast met inkomstenbelasting voor zijn eigen winstaandeel.

Man/vrouw firma

Een variant op de firma is de man/vrouw firma, de firma tussen partners. Deze variant is zeer gangbaar vanwege de belastingbesparing die ermee te behalen is. De vennoot kan namelijk zijn eigen winstaandeel verdelen over zichzelf en zijn partner, waardoor het winstaandeel tegen lagere toptarieven wordt belast. Bovendien geldt de partner in de man/vrouw firma ook als ondernemer met de bijbehorende aftrekposten. Partners zijn in dit verband gehuwden of ‘fiscale partners’.

Commanditaire Vennootschap

De commanditaire vennootschap is de variant op de firma waarbij één van de firmanten alleen kapitaal levert, en dus niet meewerkt. Als u als ondernemer wilt starten en van iemand kapitaal kunt lenen, dan kunt u met de geldschieter een CV oprichten.

Maatschap

Bij een maatschap zijn er meerdere ondernemers die met elkaar onder één naam met of zonder personeel een onderneming drijven. De ondernemers in een maatschap noemen we maten. De winst wordt tussen de maten verdeeld volgens een afgesproken verdeelsleutel. Ieder wordt vervolgens belast met inkomstenbelasting voor zijn eigen winstaandeel.

Verschil firma-maatschap

Fiscaal-juridische zit er weinig verschil tussen een firma en een maatschap. Vaak worden begrippen als vennoten/maten ook door elkaar gebruikt. Het verschil zit voornamelijk in de werkzaamheden die binnen die rechtsvormen worden uitgevoerd. Binnen een firma wordt vooral een bedrijf uitgeoefend (bijvoorbeeld garagebedrijven, timmerbedrijven, winkels, verhuurbedrijven), binnen een maatschap wordt vooral een beroep uitgeoefend (bijvoorbeeld advocaten, it-ers, medici, boeren).
Belangrijkste verschil tussen maatschap en v.o.f. is dat bij een maatschap de maten ieder voor een gelijk deel aansprakelijk zijn voor de schulden van de maatschap en dat bij een v.o.f. elke firmant aansprakelijk is voor het geheel van de schulden van de v.o.f., dus ook voor schulden die een andere firmant heeft gemaakt.
In beide gevallen kan men ook (uiteindelijk) in privé worden aangesproken. Een goede reden dus om, bij huwelijk, huwelijkse voorwaarden op te maken, zij het dat huwelijkse voorwaarden niet onder alle omstandigheden bescherming bieden.

Besloten vennootschap (BV)

De BV is de rechtspersoon, waarin u in dienst bent als directeur alleen of met anderen. Bovendien bent u ook aandeelhouder, vandaar de term directeur-grootaandeelhouder (dga). De dga profiteert net als de gewone werknemer van fiscale voordelen, zoals pensioenvoorziening, belastingvrije onkostenvergoedingen en de vrijstellingen bij jubilea en overlijden. De dga is verplicht tenminste € 43.000 als salaris uit de BV op te nemen (in 2012 € 42.000).

Om een BV te kunnen oprichten hoeft u geen startkapitaal van € 18.000 meer te hebben. Vanaf 1 oktober 2012 kan zelfs volstaan worden met € 1,00. In zijn algemeenheid heeft een overgang naar de BV-vorm pas zin bij winsten vanaf minimaal € 80.000 en soms nog meer, afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden.

Zie verder ook Keuzecriteria voor het oprichten van een eenmanszaal/v.o.f. of een B.V.

Overgang eenmanszaak naar BV

LET WEL Een overgang naar de BV-vorm is vrij ingrijpend. Het advies van een (fiscaal) adviseur is daarbij van groot belang. U kunt ook terugkeren uit de BV naar een andere rechtsvorm. Dat kan interessant zijn als de winsten van de BV feitelijk te laag zijn om nog langer voordelig gebruik van de BV te kunnen maken.

Als u vragen heeft of advies nodig hebt bij de keuze van de rechtsvorm van uw onderneming, neem dan gerust contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of met het contactformulier op deze website (zie klantenservice) of per email info@adfinadvies.nl.