Rechtsgebieden

Bij juridische zaken onderscheiden we diverse rechtsgebieden.
De hoofdindeling is die van Publiekrecht en Privaatrecht.
Publiekrecht betreft de relatie tussen burgers/bedrijven en de overheid (als zodanig), privaatrecht betreft de relatie tussen burgers/bedrijven en andere burgers/bedrijven.

 1. Civiel recht
 2. Strafrecht
 3. Bestuursrecht
 4. Staatsrecht
 5. Fiscaal of belastingrecht
 6. Handelsrecht
 7. Ondernemingsrecht
 8. Arbeidsrecht
 9. Sociaalzekerheidsrecht
 10. Personen- en familierecht
 11. Procesrecht
 12. Omgevingsrecht
 13. Ambtenarenrecht
 14. Vastgoed
 15. IT en ICT
 16. Intellectueel eigendom
 17. Vreemdelingenrecht