Reactie Financiën op advies Box-3 door AG

De Advocaat-Generaal (A-G) bij de Hoge Raad heeft een conclusie gepubliceerd over de vermogensrendementsheffing in Box-3.
Het ministerie van Financiën is het niet eens met het standpunt van de A-G, dat de vermogensrendementsheffing op regelniveau strijdig is met het eigendomsrecht als bedoeld in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Het Ministerie van Financiën is van mening dat de vermogensrendementsheffing in Box-3 valt binnen de ruime beoordelingsmarge die de wetgever toekomt.

De Hoge Raad heeft in april vorig jaar een arrest gewezen waarin is beslist dat het forfaitaire stelsel van Box-3 in beginsel geen inbreuk vormt op het eigendomsrecht. Het ministerie wacht het arrest af in de zaak die nu in cassatie voorligt bij de Hoge Raad.

De A-G verwijst naar de maatschappelijke onrust en onvrede over de vermogensrendementsheffing. Uiteraard is ook het kabinet opgevallen dat er veel maatschappelijke en politieke discussie is ontstaan over de vermogensrendementsheffing. Daarom heeft het kabinet de ambitie uitgesproken om op termijn te komen tot een heffing over het daadwerkelijk genoten rendement. Dat moet wel zorgvuldig worden voorbereid – er zijn niet zulke goede ervaringen met haastig vormgegeven en moeilijk uitvoerbare wetgeving. Rondom Prinsjesdag rapporteert het kabinet de voortgang op dit terrein.