RDA en WBSO – update

Onderdeel van de ondernemersaftrek voor IB-ondernemers is de aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk.
Zie ook de  Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) en Research & Development Aftrek (RDA).

Voor 2014 zijn de bedragen aangepast:

WBSO

De bedragen voor de vermindering loonheffing voor 2014 bedragen:

  • 1e schijf – 35% van de aan projecten toerekenbare loonsom tot € 250.000
  • 2e schijf – 14% vanaf € 250.000
  • starters – 50% van de S&O loonsom
  • forfaitair uurloon € 29
  • het werkelijke S&O uurloon wordt afgerond naar boven op hele euro’s
  • plafond per onderneming blijft € 14 miljoen.

De aftrekbedragen voor zelfstandige IB-ondernemers (dus zonder personeel) blijven gelijk aan 2013.

RDA

Het RDA-percentage voor 2014 is vastgesteld op 60% van de som van kosten en uitgaven (investeringen) voor S&O. De 60% toegepast op het VpB-tarief van 25% geeft een voordeel van 15%.