Het kabinet stelt voor om per 1 januari 2016 de RDA onder de WBSO-subsidie te brengen. De fiscale innovatieregelingen WBSO en RDA worden dan samengevoegd. Als gevolg hiervan verdwijnt een aantal fiscale nadelen van de huidige RDA-regeling, die nu gekoppeld is aan de winstbelasting.

Indien u zich bezig houdt met technische innovatie, dan kunt u wellicht via WBSO-subsidie een korting krijgen op de loonbelasting voor de innovatie-uren van uw medewerkers. Voor bijkomende kosten en uitgaven kunt u een korting krijgen op de vennootschapsbelasting: de RDA (Research & Development Aftrek).

Koppeling

De RDA en de WBSO zijn nu al gekoppeld doordat de RDA (een tegemoetkoming in de investeringskosten) wordt aangevraagd met een WBSO-verklaring. Het verschil is nu dat de WBSO een afdrachtvermindering op de loonkosten betreft en het netto RDA-voordeel wordt berekend aan de hand van de hoogte van de winst. Dit heeft een aantal ongewenste neveneffecten.

Tariefschijven

De geïntegreerde regeling wordt een afdrachtvermindering met als grondslag alle R&D-kosten (loonkosten, overige kosten en uitgaven). Hierbij wordt het voorstel om met 2 tariefschijven te werken:

Financieel voordeel                                              Normaal     Starter

1e schijf:
Totale S&O-kosten en uitgaven tot 300.000 euro         30%                40%

2e schijf:
Totale S&O-kosten en uitgaven vanaf 300.000 euro     15%                15%

De minister geeft aan dat bovenstaande bedragen en tarieven indicatief zijn. Afhankelijk van de omvang van de R&D-uren, kosten en uitgaven van uw organisatie kan het op basis van deze plannen aantrekkelijk zijn bepaalde innovaties of investeringen naar voren te halen of juist uit te stellen tot volgend jaar. Het is belangrijk hier al bij uw huidige WBSO/RDA-aanvragen rekening mee te houden.