Publicatietermijn jaarrekening 2016

Op 1 november 2015 is de nieuwe Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening ingegaan.
Een andere belangrijke wijziging is dat de deponeringstermijnen voor de publicatie van de jaarrekening worden verkort voor boekjaren die beginnen op of na 1 januari 2016.

Nieuwe termijnen

Termijn
opmaken
Termijn
uitstel
Termijn
vaststellen
Totaal
Vennootschap met gelijke
bestuurder(s)/aandeelhouder(s)
5 maanden 5 maanden 10 maanden
Vennootschap met scheiding
in bestuur / aandeelhouders
5 maanden 5 maanden 2 maanden 12 maanden
Stichting met
publicatieplicht
6 maanden 4 maanden 1 maand 11 maanden

 

Na vaststelling heeft u nog 8 dagen om de publicatiejaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel.