Publicatieplicht jaarrekening vervroegd!

Door de FLEX BV-wetgeving 2012 is de uiterste publicatiedatum van de jaarrekening 2012 voor een aantal gevallen vervroegd tot 8 december 2013. De uiterste datum was 31 januari van het daarop volgende jaar.

Dit komt doordat de vaststelling van de jaarrekening is vereenvoudigd per 1 oktober 2012. In de wet staat dat de datum van opmaken van de jaarrekening ook automatische geldt als de datum van vaststelling, zie Jaarrekening vaststellen en goedkeuren. Dit geldt voor BV’s waar alle aandeelhouders tevens bestuurder of commissaris van de BV zijn.

De jaarrekening moet binnen 5 maanden na afloop van het boekjaar worden opgemaakt.
Op grond van bijzondere omstandigheden kon de algemene vergadering deze termijn met 6 maanden verlengen, dus totaal 11 maanden.
Na het opmaken hadden de aandeelhouders nogĀ 2 maanden de tijd om de jaarrekening vast te stellen.
Na vaststelling moet binnen 8 dagen de jaarrekening gedeponeerd worden bij de Kamer van Koophandel.
Nu de datum van opmaken gelijk valt met de datum van vaststellen, moet de jaarrekening dus uiterlijk 30 november worden vastgesteld en voor 8 december worden gedeponeerd.

Deze automatische vaststelling kan worden voorkomen door in de statuten expliciet te benoemen dat deze automatische vaststelling wordt uitgesloten. Voor bestaande BV’s betekent dit in de meeste gevallen een statutenwijziging en daar zijn kosten aan verbonden.

De minister heeft wel de veegwet ingediend waarin de publicatieplicht weer wordt verruimd naar 31 januari 2014, maar het is nog onzeker of deze wet voor 8 december 2013 wordt aangenomen.

Daarom neem tijdig maatregelen zodat toch voor 8 december 2013 publicatie kan plaatsvinden. Anders bent u hoofdelijk aansprakelijk. Bovendien is er sprake van een economisch delict.