Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) start 1 juli 2015

Per 1 juli 2015 treedt de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking.

De programmatische aanpak stikstof verbindt ecologie en economie. Het doel is het beschermen en ontwikkelen van kwetsbare, voor stikstof gevoelige natuur, terwijl tegelijkertijd economische ontwikkelingen mogen blijven. Het programma bevat maatregelen die leiden tot een afname van stikstofdepositie en maatregelen die leiden tot een versterking van de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden.

LET OP Bij een uitbreiding heeft u nu nog de mogelijkheid tot extern salderen. U neemt dan de ammoniakrechten van een ander over. Bijvoorbeeld van een buurman die is gestopt of minder dieren is gaan houden. Dit is onder het PAS niet meer mogelijk.

Lees meer in: PAS Natura 2000