Proeftijd wijzigt

Vanaf 1 januari 2015 is alleen nog een proeftijd toegestaan bij een vast of een tijdelijk contract van meer dan 6 maanden. Een proeftijd kan maar één keer worden afgesproken in een reeks van contracten. Een nieuwe proeftijd is wel mogelijk indien een nieuw contract duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden heeft.

Tot 1 januari 2015 is de maximale periode voor een proeftijd afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst:

  1. Twee maanden indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor 2 jaar of langer.
  2. Een maand indien de arbeidsovereenkomst is aangegaan voor korter dan 2 jaar.
  3. Niet altijd wordt de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd gekoppeld aan een vast aantal maanden of jaren, bijvoorbeeld als de medewerker aan een project werkt of een zieke medewerker vervangt. Is het vooraf niet mogelijk om de datum vast te stellen waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, dan mag de proeftijd maximaal 1 maand duren.

LET OP Van de (maximale) duur van de proeftijd kan een cao schriftelijk afwijken. De proeftijd wordt echter nooit langer dan 2 maanden.

Lees hier meer over: Wetswijziging flex-contracten deels uitgesteld.