Pro rato btw-aftrek

Inkoop – btw is slechts aftrekbaar voor zover de ingekochte goederen en diensten worden gebruikt voor btw-belaste prestaties. Wat nu als de onderneming zowel btw belaste als onbelaste prestaties levert?

In de eerste plaats moet worden beoordeeld of de ingekochte prestaties worden gebruikt voor btw-belaste dan wel btw-vrijgestelde prestaties. Gebruik voor btw belaste prestaties geeft volledig recht op aftrek en voor btw-vrijgestelde prestaties geheel niet.
Een deel van de prestaties zal niet rechtstreeks kunnen worden toegerekend aan belaste of niet belaste prestaties, het zogenaamde gemengde gebruik. Hiervoor gelden andere regels.

In de Europese btw-richtlijn zijn 5 methoden opgenomen voor de toerekening van het gemengd gebruik. De lidstaten kunnen deze methoden implementeren in de eigen wetgeving. Nederland koos voor twee methoden:

  1. Pro rata naar de verhouding tussen btw-belaste en niet btw-belaste omzet, met afronding naar boven op hele procenten.
  2. Op basis van het werkelijke gebruik. Volgens de Hoge Raad moet het werkelijke gebruik objectief en nauwkeurig worden vastgesteld, te bewijzen door de btw ondernemer.
    LET OP Een benadering van dit gebruik is dus niet voldoende.

De Hoge Raad heeft in bepaalde casussen bepaald, dat binnen één onderneming beide methoden gehanteerd mogen worden, mits dit objectief en nauwkeurig is bepaald.

Als u hierover vragen heeft of advies nodig hebt, dan helpen wij u graag. U kunt contact met ons op per telefoon 075 616 74 87 of mobiel 0651 18 0652 of via het contactformulier op deze website (zie klantenservice) of per email info@adfinadvies.nl.