Pro-forma bezwaar en email

Indien u onvoldoende tijd hebt om een bezwaarschrift binnen de bezwaartermijn (meestal 6 weken) in te dienen, kunt u een proforma bezwaar indienen. U maakt dan bezwaar tegen de aanslag en tegelijk vraagt u om uitstel van de motivering.
LET OP U moet dan wel binnen een redelijke termijn alsnog de motivering indienen.

Het Gerechtshof ‘s-Hertogenbosch concludeerde begin februari 2014 (GHSHE:2013:6118) dat een email ook als een proforma bezwaar mocht worden aangemerkt.

TIP Verstuur uw bezwaarschrift per post en per email om er zeker van te zijn dat  het (proforma) bezwaarschrift tijdig is binnengekomen bij de belastingdienst of gemeente of anderszins.