Privégebruik zakelijke poolauto onbelast

De VNA (Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen) is met de Belastingdienst overeengekomen dat het privégebruik van zakelijke deelauto’s onder voorwaarden niet fiscaal belast is. Dat kan zolang de werkgever zich gedraagt als verhuurder.

Met de nieuwe afspraken is het toegestaan om een auto voor een dag of in het weekend van de werkgever te huren, zonder dat er sprake is van fiscale bijtelling.

Voorwaarden

  1. Het privégebruik wordt rechtstreeks met de medewerker afgerekend via de creditcard.
  2. De werkgever hanteert marktconforme tarieven.
  3. Per auto wordt een sluitende kilometeradministratie bijgehouden.

De tarieftabel in de regeling en de regeling zelf worden jaarlijks door de VNA en de Belastingdienst vastgesteld en geactualiseerd.
Het tarief is afhankelijk van het dagdeel en er is een apart weekendtarief.
De autotypen zijn in 4 klassen ingedeeld van klein naar grote middenklasse.
LET OP De brandstofkosten komen voor rekening van de poolrijder.

Lees meer: Eerste keurmerken rittenregistratiesysteem uitgereikt.

Lees meer: Auto van de zaak.

Voor meer informatie over deze regeling en de uitvoering daarvan, helpen wij u graag. U kunt daarvoor contact met ons opnemen per telefoon 075 616 74 87 of via het contactformulier op deze website of per email info@adfinadvies.nl.