Prinsjesdag maatregelen voor ondernemers

Een aantal belangrijke voorgestelde maatregelen voor ondernemers zijn:

  1. De regering maakt in 2014 € 125 miljoen vrij voor investeringen in nieuwe activiteiten door het MKB.
  2. Ook in 2014 kan versneld worden afgeschreven. Voor de relevante fiscale aspecten zie Tijdelijk willekeurig afschrijven juli- december 2013.
  3. Samen met pensioenfondsen, verzekeraars en banken wil de regering een Nederlandse investeringsinstelling oprichten. Het doel daarvan is grote beleggers te koppelen aan geschikte investeringsprojecten op terreinen als zorg, energie, schoolgebouwen en infrastructuur.
  4. Ontslagvergoedingen die in een Stamrecht BV zijn ondergebracht en het tegoed van een stamrechtspaarrekening of de waarde van een stamrechtbeleggingsrecht, kunnen vanaf 1 januari 2014 in één keer versneld worden uitgekeerd. De uitkering van de aanspraak wordt voor 80% belast. Voor nieuwe gevallen vervalt echter de stamrechtvrijstelling. Dit betekent dat nieuwe ontslagvergoedingen tegen het reguliere tarief van de inkomstenbelasting worden belast in het jaar dat iemand de vergoeding krijgt.
  5. De WW wordt meer activerend. Sociale partners nemen het initiatief bij begeleiding van werk naar werk, bijvoorbeeld via scholing. De regering beperkt het publiek gefinancierde deel van de WW tot 24 maanden. Sociale partners financieren een privaat gefinancierd deel van de WW. Dat legt een extra prikkel bij werkgevers en werknemers om te investeren in de kwaliteit van mensen. Werknemers die ontslagen dreigen te worden, ontvangen een scholingsbudget.
  6. Flexwerkers krijgen meer zekerheid en meer bescherming. Zie Personeelszaken.
  7. Het ontslagrecht wordt eenvoudiger door één ontslagroute voor te schrijven. Zie Personeelszaken.
  8. De vrijstelling van schenkbelasting wordt verruimd. Zie Schenken en erven.

Voor meer informatie zie Belastingplan-2014

LET WEL Het zijn voorstellen die nog moeten worden goedgekeurd door het parlement.