Premiekorting jonge werknemers 2015

In 2015 kunnen werkgevers aanspraak maken op een premiekorting van maximaal € 3.500 indien:
  1. in 2014 of 2015 een werknemer van 18 tot 27 jaar in dienst is genomen; en
  2. de jonge werknemer bij indiensttreding recht hadop een WW- of bijstandsuitkering; en
  3. een arbeidsovereenkomst is gesloten van ten minste 24 uur per week (was tot 1 juli 2015 32 uur per week) voor een periode van ten minste 6 maanden.
Er bestaat maximaal twee jaar recht op de premiekorting vanaf 1 juli 2014 of vanaf het moment waarop de werknemer in dienst komt, tot het einde van de dienstbetrekking, doch uiterlijk tot 2018.