Premiebeschikking WhK 2016 komt eraan.

Indien u personeel in dienst hebt dat is verzekerd voor de werknemersverzekeringen, dan krijgt u van de belastingdienst binnenkort de brief met uw percentage voor de gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2016.

Het percentage voor de gedifferentieerde premie Whk hebt u nodig voor uw aangifte loonheffingen. Bewaar deze brief daarom goed en geeft deze door aan ons voor de aangiften loonheffing 2016.