Pilot rechtstreekse contractering Zorgkantoor

De overheid heeft in overleg met VWS en anderen een Raamovereenkomst AWBZ ZZP-er – Zorgkantoor opgesteld voor AWBZ-thuiszorg in natura door ZZP-ers. Dit is evenals in 2013 een pilot voor 2014, zie ook ZZP-er in de zorg, zonder WTZi-toelating.

Deze ZZP-er sluit hierbij dus rechtstreeks een overeenkomst met het zorgkantoor voor 2014. Het zorgkantoor kan dan niet worden aangemerkt als de werkgever van de zorgverlener en is dus niet inhoudingsplichtig.

Deze pilot is inmiddels opengesteld voor 1.500 plekken. De pilot is toegankelijk voor ZZP-ers die zich kwalificeren en een ondernemersprofiel hebben. Dat houdt onder meer in:

  • een BIG registratie of een keurmerk thuiszorg (Kiwa);
  • het zelf verantwoordelijk zijn voor het aantal cliënten;
  • het zelfstandig voeren van een administratie ‘van indicatie tot facturatie en
  • het zorgen voor eigen (bij)scholing.

TIP Diegenen in de zorg die zijn geconfronteerd met het intrekken van de VAR-WUO worden geïnformeerd over deze verdere openstelling van de genoemde pilot.