Personenregister kinderopvang

Met ingang van 2016 worden de gegevens van alle medewerkers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk opgenomen in een register. Dan is een betere screening op strafbare feiten mogelijk. Dat staat in een wetsvoorstel waarmee de Tweede Kamer op 8 september instemde.

Vanaf maart 2013 worden medewerkers in de kinderopvang en het peuterspeelzaalwerk continu gescreend. Daarvoor worden bestaande gegevensbestanden gebruikt, die vaak niet volledig en niet actueel zijn. Ook ontbreken daarin gegevens van stagiairs, vrijwilligers, uitzendkrachten en zelfstandigen. Invoering van het register maakt blijvende en volledige screening mogelijk van alle medewerkers die een VOG moeten hebben.

Continue screening houdt in dat dagelijks wordt gecontroleerd of medewerkers geen nieuwe strafrechtelijke feiten op hun naam hebben staan. Als een medewerker door een strafbaar feit een mogelijke bedreiging vormt voor de veiligheid van de kinderen, krijgt de werkgever een signaal. Van 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 zijn 140 signalen verzonden. In bijna alle gevallen mochten medewerkers geen contact meer hebben met de kinderen.

Bron: Ministerie van SZW