Personeelszaken

Raadpleeg zo nodig een arbeidsrechtsdeskundige!

VOOR RECENT NIEUWS zie Personeelszaken – recent nieuws.

Voor checklisten voor de salarisadministratie en personele aangelegenheden zie de desbetreffende Downloads.

Voor de fiscale aspecten van personeelszaken, zie Personeel en belastingen.

Arbeidsverhoudingen

Arbeidsrecht en soorten van arbeidsovereenkomsten       Freelance werk       Vakantiewerker

LET OP In geval van tijdelijke arbeidsovereenkomsten moet u rekening houden met de Ketenbepaling in arbeidsovereenkomsten.

Personeel en salaris

Zie Personeel en salaris

Stagiaires

Voor het begrip stagiaire en de mogelijke fiscale gevolgen zie Stagiaires.

Ontslagrecht

Voor het ontslaan van personeel zie Personeel ontslaan Zie ook het Nieuw ontslagsysteem 2015
Trekt het werk binnen 26 weken weer onverwachts aan, let dan op de Wederindiensttredingsvoorwaarde.
Voor het opzeggen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd zie Opzeggen arbeidsovereenkomst.

Uitzendkrachten, flexwerkers en payrolling

Voor meer informatie zie Uitzendkrachten.  Voor meer informatie zie Flexwerkers.
Voor de risico’s van het inhuren van personeel, zie ons bericht Risico’s van inhuren personeel.

Zie ook Risico’s van payrolling

Personeel en ziekte

Zie Personeel en ziekte

Verlofregelingen

Zwangerschap- en bevallingsverlof     Kraamverlof       Regeling vakantiedagen    Ouderschapsverlof

Vakantiewerk (en bijverdienen)

Indien uw kind thuis woont en jonger is dan 16 jaar mag deze onbeperkt bijverdienen. Is uw kind 16 of 17 jaar of niet bij u thuis woont, dan gelden andere regels. Zie hiervoor onderstaande links.

Vakantiewerk 2014           Bijverdienen en kinderbijslag           Bijverdienen en studiefinanciering

Legitimeren en identificatieplicht

Voor meer informatie over identificatieplicht, zie Identificatieplicht bij inleen-/uitzendkrachten en WKA en identificatieplicht 
Zie ook Welk identiteitsbewijs mag ik gebruiken in welke situatie?

 Buitenlandse werknemers

Zie Buitenlandse werknemers

Personeel in de gevangenis

Zie Personeel en detentie