Personeelsfeest / bedrijfsuitje en WKR

Er is geen gerichte vrijstelling voor een personeelsfeest of een bedrijfsuitje op een externe locatie. Dat geldt ook voor een kerstborrel, jubileumfeest of receptie op een externe locatie.

Organiseert u  een personeelsfeest of activiteit op de werkplek, bijvoorbeeld in de kantine dan geldt daarvoor de nihilwaardering. Deze kosten komen dus niet ten laste van de vrije ruimte.

LET OP Voor maaltijden op de werkplek geldt het normbedrag van € 3,20 per maaltijd.

Enige overwegingen

  • Voor extern georganiseerde personeelsactiviteiten waarvan het zakelijke karakter overheerst en het feestelijke karakter niet meer dan bijkomstig (10%) is, is geen sprake van een loonvoordeel. Dan zijn deze kosten geheel gericht vrijgesteld.
  • Voor extern georganiseerde personeelsactiviteiten waarvan het feestelijke karakter meer dan bijkomstig (10%) is, is sprake van een loonvoordeel. Consumpties (drankjes, kleine snacks e.d.) en maaltijden mogen niet onbelast verstrekt worden.
    Deze kunnen wel (inclusief btw) als eindheffingsloon (vrije ruimte) worden aangewezen.

Conclusie

DUS: het is van belang om het totale programma van een personeelsactiviteit goed te documenteren en de kosten van de diverse onderdelen van het personeelsfeest te specificeren.
Immers, voor alle personeelsactiviteiten waarbij een feestelijk karakter te onderkennen is, kan discussie ontstaan over het al dan niet in aanmerking nemen van een loonvoordeel.
Alleen als een personeelsbijeenkomst overduidelijk zakelijk is, is er geen sprake van loon.

Voorbeelden

Tijdens een studiedag of dagje op de hei overheerst veelal het zakelijk karakter. Dan kan de vrijstelling voor cursussen en congressen worden toegepast.
Verder kan dan de gerichte vrijstelling voor reis- en verblijfskosten worden toegepast.

Bij een nieuwjaarsborrel of karten of soortgelijke activiteiten overheerst het consumptieve karakter. De kosten daarvan komen ten laste van de vrije ruimte, ook die voor deelname van de partners aan een dergelijk uitje.

Lees meer in: Werkkostenregeling (WKR)