Personeel inlenen en G-rekening

De inlener is aansprakelijk voor door de uitlener niet betaalde btw en loonheffing, zie Aansprakelijkheid inlenen personeel.
Het depotstelsel gaat toch niet door. Het gebruik van een G-rekening blijft bestaan.

Risico beperken

Om dit risico af te dekken zorg dan voor het volgende:

  1. Doe alleen zaken met een uitzendorganisatie dat in het bezit is van het keurmerk Stichting Normering Arbeid (NEN 4400-certificaat).
  2. Stort tenminste 25% van het factuurbedrag inclusief omzetbelasting op de g-rekening van het uitzendbureau.
  3. Bij btw verlegd stort u ten minste 20% op de g-rekening.

TIP leg de afspraken met het uitzendbureau schriftelijk vast.