Personeel en ziekte

Ziekte en vakantie

Een medewerker die ziek wordt voordat hij/zij met vakantie gaat of tijdens de vakantie ziek wordt, heeft gedurende zijn/haar ziekte geen vakantie.
De werknemer volgt ook tijdens de vakantie de in uw onderneming gebruikelijke procedures die bij de ziekmelding horen. Doet de ziekte zich voor in het buitenland, dan is controle hierop moeilijk. In de regeling over ziekmelding zal staan dat de medewerker dan een verklaring overlegt van een buitenlandse arts.
Vindt de ziekmelding niet plaats tijdens de “vakantie”, dan kan de werknemer mogelijk daarna aantonen dat hij/zij gedurende een bepaald aantal dagen ziek is geweest.
Over de ziektedagen die geen vakantiedagen zijn, betaalt de werkgever het loon door. De aanspraak op vakantie wordt niet met de ziektedagen verminderd.
De volledige vakantieopbouw bij ziekte geldt in principe alleen voor de wettelijke vakantiedagen. In een arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken staan over eventuele bovenwettelijke vakantiedagen.

Werknemer uit dienst en ziekte

Indien een werknemer binnen 28 dagen na afloop van een arbeidscontract ziek wordt en op dat moment niet werkzaam is bij een andere werkgever of een WW-uitkering ontvangt, dan is de laatste werkgever wettelijke verantwoordelijk. De ex-werkgever moet er voor zorgen dat de ex-werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk kan. Deze maatregel is opgenomen in de Wet BeZaVa.

LET OP Daarom is het aan te raden om bij ex-werknemers na 4 weken (= 28 dagen) na te gaan of deze zich niet ziek heeft gemeld, een andere werkgever heeft of een ww-uitkering heeft aangevraagd. Het is ook aan te bevelen om hiervoor een passage in de arbeidsovereenkomst op te nemen.