Personeel en belastingen

Werkkostenregeling (WKR) wordt in 2015 definitief ingevoerd

Voor recent nieuws over de werkkostenregeling, zie Werkkostenregeling-recent nieuws.

Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (Whk) 2014

Met ingang van 2014 is de premie WW ingeperkt en de gedifferentieerde premie WGA vervangen door de Gedifferentieerde premie Werkhervattingskas (WhK).
De premie WhK bestaat uit de volgende premiedelen:

  • premiedeel WGA-vast (tenzij u eigen risicodrager bent voor de WGA-vast)
  • premiedeel WGA-flex
  • premiedeel ZW-flex

Voor meer informatie hierover zie ons bericht Beschikking ZW en WGA-premies 2014 en ons bericht Modernisering Ziektewet 2014.

Afdrachtvermindering onderwijs wordt omgezet in subsidieregeling

De regeling Afdrachtvermindering Onderwijs verdwijnt. Met ingang van 2014 wordt deze omgezet in de Subsidieregeling praktijkleren.

Wet Ketenaansprakelijkheid (WKA) voor de loonheffing en G-rekening

Als u werk uitbesteed aan een aannemer en deze weer aan onderaannemers kunt u aansprakelijk worden gesteld als de (onder)aannemer(s) de loonheffing niet afdra(a)g(t)en aan de belastingdienst. Voor meer informatie over de Wet Ketenaansprakelijkheid, zie Bouwnijverheid en fiscus.
Zie ook de Wet Aanpak Schijnconstructies.

Mobiliteitsbonus (premiekorting) voor werkgevers

Voor het in dienst nemen van een uitkeringsgerechtigde van 56 jaar of ouder of een arbeidsgehandicapte na 31 december 2014 (was na 50 jaar) kan de werkgever onder voorwaarden een premiekorting krijgen. Deze korting kan oplopen tot maximaal € 7.000 per jaar.

BTW-correctie over loon in natura

Februari 2013. De Hoge Raad heeft recent een uitspraak gedaan over de btw-correctie loon in natura en kantineverstrekkingen, zie Btw-correctie over loon in natura.

Stagiaires

Ook stagiaires moeten in de loonadministratie worden opgenomen.
Lees meer in: Stageverlener is inhoudingsplichtige.
Stagiaires bouwen geen recht op pensioen, vakantiegeld en vakantiedagen op, hoewel in de stageovereenkomst de opbouw van vakantiedagen wel geregeld kan zijn.

Levensloopregeling opnemen in 2013 met “korting”

Werknemers met nog een spaartegoed op de levenslooprekening, betalen “slechts” 80% belasting als zij het tegoed in 2013 laten uitbetalen. Dit geldt voor de waarde van het spaartegoed op 31 december 2011. Over de opbouw na deze datum betaalt de werknemer volledig belasting.
Voor meer informatie zie Levensloopregeling met korting

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig? Neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. Zie hiervoor het contactformulier op deze website, of bel ons op 075 616 7487 of mobiel op 0651 18 0652 of stuur ons een email info@adfinadvies.nl