Per 1 juli inloggen via eHerkenning op mijn.rvo.nl

Per 1 juli 2014 kunnen ondernemers en organisaties alleen nog inloggen op Mijn RVO.nl via eHerkenning. Zie ook DR_loket en Agentschap NL fuseren.
eHerkenning is de digitale toegangssleutel die u steeds vaker nodig heeft om bij de rijksoverheid, gemeente of provincie te kunnen inloggen.
Na een korte overgangsperiode is inloggen met uw huidige gebruikerscode en wachtwoord niet meer mogelijk.
Particulieren loggen vanaf 1 juli 2014 in met hun DigiD.

Aanschaf  eHerkenningsmiddel

U dient zelf een eHerkenningsmiddel aanschaffen, met minimaal betrouwbaarheidsniveau EH2+. Dat doet u bij een erkende aanbieder. Er zijn kosten verbonden aan het aanschaffen en het gebruik van een eHerkenningsmiddel. Deze kosten verschillen per eHerkenningsmiddel en per betrouwbaarheidsniveau. Daarnaast kunnen aanbieders eenmalige en doorlopende kosten berekenen. U kunt uw keuze bepalen aan de hand van de Keuzematrix erkende aanbieders. U vindt een overzicht van de erkende aanbieders en hun producten op de website van RVO.nl. Om eHerkenning te kunnen gebruiken, moet u als ondernemer of organisatie ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel.

Stappenplan

Op de website van eHerkenning vindt u een stappenplan voor de keuze van het bij u passende eHerkenningsmiddel. De kosten van het te kiezen middel zijn afhankelijk van de aanbieder en het betrouwbaarheidsniveau.

Machtiging

U kunt ook anderen binnen of buiten uw bedrijf machtigen om namens u bepaalde zaken bij RVO te regelen. Denk aan de Gecombineerde opgave of subsidieaanvraag.