Pensioenregeling ZZP-ers

Pensioen ZZP-ers in de bijstand is beschermd.

Pensioenuitvoerder APG (zonder winstoogmerk) gaat per 1 januari 2015 van start met een vrijwillig en flexibel pensioenfonds voor zelfstandigen. Zie APG  en ZZP Pensioen.

LET OP De regeling is niet verplicht, zoals bij werknemers. Zelfstandigen willen zelf kunnen kiezen of ze zich aansluiten of niet.

Kenmerken van de pensioenregeling

  1. De ZZP-er bepaalt zelf de periodieke inleg, mede omdat zijn/haar inkomen kan wisselen.
  2. De uitkeringsduur staat van te voren vast en is niet levenslang, bijvoorbeeld 10, 15 of 20 jaar.
  3. De ingangsdatum van de pensioenuitkering is binnen bepaalde grenzen flexibel, bijvoorbeeld bij 60 of 70 jaar.
  4. Bij arbeidsongeschiktheid kan het pensioenkapitaal worden gebruikt voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. De ZZP-er betaalt geen revisierente.
  5. De ZZP-er hoeft niet eerst zijn opgebouwde pensioen op te eten voordat deze in aanmerking komt voor een bijstandsuitkering.
  6.  In tegenstelling tot “normaal” pensioen is het gespaarde vermogen ook na het overlijden van de ondernemer eigen bezit. Na overlijden van de ondernemer erven de nabestaanden het pensioen. Bij reguliere pensioenregelingen gelden alleen de partner en eventueel kinderen als nabestaanden die voor een (nabestaanden)uitkering in aanmerking kunnen komen.
  7. Een ex-werknemer die na ontslag als ZZP-er is begonnen, heeft 9 maanden de tijd om te beslissen of hij zijn pensioenopbouw bij het pensioenfonds vrijwillig wil voortzetten.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig, wij helpen u graag of wij verwijzen u door naar e aan ons gelieerde pensioendeskundigen. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.

Voorgaande berichten

Juni 2014 Pensioenuitvoerder APG gaat per 1 januari 2015 van start met een vrijwillig en flexibel pensioenfonds voor zelfstandigen, zie Pensioenfonds voor ZZP-ers per 2015.

Het Rijk en zelfstandigenorganisaties werken samen aan een collectieve pensioenregeling voor zzp’ers; zie   Eigen pensioenregeling voor ZZP-ers?