Pensioenrechten verrekenen

Bij een echtscheiding worden er tussen de ex-echtgenoten meestal ook afspraken gemaakt over de verdeling van opgebouwde pensioenrechten.
Voor het ouderdomspensioen is de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding van toepassing. In deze wet is geregeld dat de helft van de opgebouwde pensioenrechten toekomt aan de ex-partner.
LET OP Bij een gelijke verevening is er fiscaal niets aan de hand. Maar als er wordt besloten om te verrekenen, dan heeft dat fiscale gevolgen.

Stel echtpaar gaat scheiden. Het opgebouwde pensioenkapitaal van de man is € 80.000 en van de vrouw € 60.000.
Het pensioenkapitaal is tijdens het huwelijk opgebouwd en komt beiden in beginsel voor de helft toe. Beide echtelieden willen ieder hun eigen pensioenaanspraken behouden.
Er is een aantal manieren waarop deze verrekening van pensioenrechten kan worden geregeld.

Beide verrekenen de pensioenaanspraak en laten daarmee hun eigen pensioen volledig en zonder compensatie in tact.
Gevolg van verrekening is dat de verkregen aanspraak belast is en dat de weggegeven aanspraak aftrekbaar is als persoonsgebonden aftrek. De man verkrijgt feitelijk € 40.000. Dit bedrag wordt bij hem belast. Daartegenover geeft hij € 30.000,- weg. Dit bedrag is bij hem aftrekbaar. Voor de ander geldt precies het omgekeerde, bij haar is € 30.000 belast en € 40.000 aftrekbaar.
Als zij gekozen zouden hebben voor de standaardverevening, dan waren er geen fiscale gevolgen geweest.