Pensioenen

Per 2015 wordt de pensioenopbouw nog meer beperkt, zie Nieuwe pensioenregels per 2015.
Daarom moet de pensioenregelingen voor de werknemers tijdig worden aangepast door de werkgevers.

Pensioenopbouw in 2014 en volgende jaren

Met ingang van 2014 gaat er nogal wat veranderen in de pensioenopbouw. Zonder volledig te zijn vindt u in ons bericht Pensioenopbouw in 2014 en volgende jaren een korte opsomming van de aangekondigde maatregelen.
LET OP Bij de veranderende fiscale wetgeving met ingang van 2014 en voor de komende jaren wordt het steeds meer de vraag of een pensioen in eigen beheer opbouwen door de DGA nog aantrekkelijk is of wellicht zelfs nadelig is.

Pensioenregeling ZZP-ers

Per 1 januari 2015 start pensioenuitvoerder APG met een vrijwillig en flexibel pensioenfonds voor zelfstandigen, zie Pensioenregeling ZZP-ers.

Tijdelijke oudedagslijfrente wijzigt

De verhoging van de AOW-leeftijd heeft ook gevolgen voor de tijdelijke oudedagslijfrente, zie Tijdelijke oudedagslijfrente.

Beschikbare premieregeling (BPR)

De verhoging van de AOW-leeftijd heeft ook gevolgen voor de pensioenleeftijd voor de BPR, zie Beschikbare premieregeling.

Voor de afkoop van kleine pensioenen

Zie Afkoop (kleine) pensioenen.

Overbruggingslijfrente

Zie Overbruggingslijfrente.

Vervroegd stoppen en deeltijdpensioen

Zie Vervroegd pensioen en doorwerken. Zie deeltijdpensioen.

Hoofdlijnen van het pensioengebouw in Nederland

Zie Hoofdlijnen pensioenregelingen

Zie ook Lijfrente en stamrecht

Pensioen in eigen beheer

Zie Pensioen in eigen beheer.

Pensioen en imputatie erfbelasting

Zie Pensioen en imputatie erfbelasting

Overdracht BV-pensioenverplichting

Het Gerechtshof Den Haag heeft in mei 2013 uitgesproken dat bij overdracht van de pensioenverplichting van de ene rechtspersoon naar de andere, het verschil in overdrachtsprijs voor zover veroorzaakt door het verschil in rekenrente (4%) versus marktrente (momenteel circa 1,5%) aftrekbaar is bij de overdragende rechtspersoon. Het verschil tussen fiscale pensioenverplichting en overdrachtsprijs veroorzaakt door indexatie-elementen is niet aftrekbaar.

Wetsvoorstel versobering pensioenopbouw ingediend

18 april 2013 Staatssecretaris Weekers van Financiën heeft het wetsvoorstel Wet verlaging maximumopbouwpercentages en premiepercentages pensioenen en maximering pensioengevend inkomen bij de Tweede Kamer ingediend.
Per 1 januari 2014 wordt het maximale opbouwpercentage verlaagd naar 1,9% (was 2,00%) per dienstjaar bij een eindloonregeling en naar 2,15% (was 2,25%) voor een middelloonregeling. Vanaf 1 januari 2015 gaan deze maximale opbouwpercentages naar 1,55% en 1,75%. Bovendien kan dan voor inkomens van € 100.000 en hoger geen fiscaal aftrekbaar pensioen meer worden opgebouwd.
Deze aftrekbeperking geldt zowel voor de opbouw van pensioen in dienstbetrekking (tweede pijler), als voor de opbouw van een oudedagsvoorziening via een lijfrente (derde pijler).
De premie voor deze lijfrenten is volgens bepaalde normen en tot een bepaald maximumbedrag aftrekbaar. In 2013 bedraagt het (maximum)premiepercentage over de grondslag van de derde pijler 17% en gaat naar 12,7% in 2015. De maximumpremiegrondslag in de derde pijler wordt ook afgetopt bij € 100.000 euro (vóór toepassing van de AOW-franchise).
Ook de formule waarmee rekening wordt gehouden met de pensioenopbouw in de tweede pijler -en waarmee de opbouwruimte wordt berekend in de derde pijler- wordt aangepast.

Ook de fiscale oudedagsvoorziening (FOR) voor ondernemers wordt aangepast.
Onder voorwaarden kunnen ondernemers in 2013 12% van de winst tot een maximum van € 9.452 aan de FOR toevoegen. Het percentage van 12 gaat omlaag naar maximaal 8,9 procent. Het maximumbedrag voor toevoeging aan de FOR gaat omlaag tot ca 7.847 euro.

TIP “Prijzenoorlog” overlijdensrisicoverzekeringen

30 maart 2013 de premies voor een overlijdensrisicoverzekering zijn aanzienlijk gedaald. Een overlijdensrisicoverzekering oversluiten is vrij eenvoudig. Vraag het uw verzekering(stussenpersoon).

Moet er een pensioenplicht komen?

Eén op de vier Nederlanders heeft nauwelijks of geen pensioenopbouw via de werkgever. Van de bijna 1 miljoen ZZP-ers hebben velen geen pensioenregeling.
De AOW dreigt onbetaalbaar te worden. De AOW leeftijd is wel verhoogd Verhoging AOW-leeftijd, maar of dit voldoende is?

Wat moet er gebeuren?

  1. Denemarken het beste pensioenland ter wereld heeft een beschikbare premieregeling in het pensioen van de werkgever. Daar moeten we naartoe.
  2. Iedereen die werkt betaalt een vast percentage van zijn of haar salaris aan pensioenpremie.
  3. De werkgever zet bijvoorbeeld 10% van de omzet weg voor pensioenen.
  4. Er moet transparantie in de pensioenregelingen komen om zo de kosten in te perken.
  5. Het aantal pensioenfondsen moet drastisch omlaag. Het moet en kan veel efficiënter en dus goedkoper met minder pensioenfondsen, denk maar eens aan de overhead van elk fonds.
  6. ZZP-ers gekscherend soms ook wel zelfstandigen zonder pensioen genoemd, moeten toegang tot een pensioenfonds krijgen.

Wilt u meer weten of heeft u advies nodig, wij helpen u graag. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.