Payrollwerknemer heeft gelijke rechten

Vanaf 1 januari 2015 heeft de payrollwerknemer dezelfde ontslagbescherming als de werknemer bij de inlener. Beƫindiging van een payrollovereenkomst is hierdoor onvoldoende grond voor het verlenen van een ontslagvergunning door het UWV. Voor 2015 toetste het UWV alleen op beƫindiging van de overeenkomst.
Het UWV toetst of de situatie bij de inlener zodanig is dat een ontslagvergunning op zijn plaats is. De situatie bij de inlener is doorslaggevend!

LET OP Het risico is aanzienlijk dat het payrollbedrijf dit risico in de payrollovereenkomst naar de inlener verlegd.

LET OP In bijvoorbeeld het geval van disfunctioneren moet de inlener voldoen aan alle voorwaarden voor een ontslag wegens disfunctioneren, zie Personeel ontslaan en Dossiervorming bij ontslag (vast) personeel.