Partnertoeslag AOW vervalt in 2015

Ontvangt u AOW en heeft uw partner de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan heeft u mogelijk recht op een extra bedrag bovenop uw AOW-pensioen, de zogenaamde partnertoeslag. U krijgt deze toeslag tot uw partner de AOW-leeftijd heeft. Hoeveel toeslag u krijgt hangt af van de volgende zaken.

1. Het aantal jaren dat uw partner verzekerd is geweest voor de AOW

Als uw partner buiten Nederland heeft gewoond of gewerkt, dan is hij of zij meestal niet verzekerd voor de AOW. Voor elk jaar dat uw partner niet verzekerd is geweest, gaat er 2% van de toeslag af.

2. De inkomsten van uw partner

 1. Uw partner heeft een salaris, of winst uit een eigen bedrijf. Deze inkomsten worden gedeeltelijk afgetrokken van de toeslag:
  • De eerste € 221,67 (2013) van het brutomaandsalaris telt niet mee.
  • Het salaris daarboven wordt afgetrokken voor twee derde van de toeslag.
  • Verdient uw partner bruto meer dan € 1.310,33 (2013) per maand, dan krijgt u geen toeslag meer.
 2. Uw partner heeft een vervroegd pensioen of een uitkering, zoals een werkloosheidsuitkering of een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Deze inkomsten trekken we volledig van de toeslag af. Ontvangt uw partner bruto meer dan € 725,77 (2013) per maand, dan krijgt u geen toeslag meer.

3. De inkomsten van u en uw partner samen

Is uw gezamenlijk inkomen (uw AOW-pensioen telt ook mee) meer dan € 2.585,57 (2013) per maand? Dan gaat er nog maximaal 10% van uw partnertoeslag af. Wilt u weten hoe hoog uw AOW met toeslag precies is? Bekijk uw gegevens dan op Mijn SVB.

AOW-partnertoeslag vervalt per 1 april 2015

Per 1 april 2015 vervalt de toeslag. U kunt dan alleen nog toeslag krijgen als u:

 • geboren bent voor 1 januari 1950, én
 • voor 1 januari 2015 gehuwd of samenwonend was, én
 • voor 1 januari 2015 een gedeeltelijke of hele toeslag ontving.

Als u op of na 1 januari 1950 geboren bent, krijgt u geen toeslag.

Meer informatie over het afschaffen van de toeslag vindt u in de brochure ‘Toeslag AOW stopt in 2015’.

Daarnaast wil het kabinet de toeslag per 1 januari 2015 aanpassen. De aanpassing geldt voor AOW’ers met een inkomen vanaf € 46.000 per jaar (zonder AOW). Verdient u minder dan € 46.000 dan veranderd er voor u niets. Vanaf 2015 wordt de partnertoeslag in vier gelijke stapjes van 25% afgebouwd. In 2015 wordt de toeslag met 25% gekort, in 2016 met 50%, en in 2017 met 75%. In 2018 is er geen toeslag meer over. Als u nu al AOW ontvangt of als u voor 1 april 2015 AOW gaat ontvangen krijgt u met deze maatregel te maken. Het parlement heeft het voorstel inmiddels goedgekeurd.

Dit zou kunnen betekenen dat het afhankelijk van uw situatie verstandig is om in 2014 nog niet te stoppen met werken, maar genoegen te nemen met geen partnertoeslag gezien uw inkomsten in 2014 en volgende jaren en de (financiële) noodzaak voor deze inkomsten.

Gevolgen lagere toeslag / vervallen toeslag

Door het verlagen of vervallen van de toeslag heeft u tijdelijk minder inkomsten dan waar u misschien op heeft gerekend. Of u hier iets aan moet doen, hangt af van uw financiële situatie. Een mogelijkheid is dat uw partner (weer) gaat werken.

Zie ook onze pagina Sociale zekerheid.

Wilt u meer weten over deze onderwerpen of heeft u hulp nodig bij uw AOW-aanvraag, wij helpen u graag. Voor meer informatie kunt u met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.