Partnertoeslag AOW vervallen

Per 1 april 2015 is de partnertoeslag voor de AOW vervallen, zie ook Partnertoeslag AOW vervalt in 2015.

U krijgt dan alleen nog toeslag als:

  • uw partner nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt én
  • u geboren bent voor 1 januari 1950 én
  • voor 1 januari 2015 gehuwd, geregistreerd partner of samenwonend was én
  • voor 1 januari 2015 een (gedeeltelijke) toeslag ontving én
  • uw partner geen inkomen of inkomen onder de volgende grens heeft:
    • minder dan € 1.339,23 bruto per maand bij inkomsten uit arbeid (zoals salaris of winst uit een bedrijf).
    • minder dan € 742,04 bruto per maand bij overige inkomsten (zoals een pensioen of uitkering).

Als u op of na 1 januari 1950 geboren bent, krijgt u geen toeslag.

Afbouw lopende partnertoeslag

De afbouw geldt voor AOW’ers met een inkomen vanaf € 46.000 per jaar (zonder AOW). Verdient u minder dan € 46.000 dan veranderd er voor u niets. Vanaf 2015 wordt de partnertoeslag in vier gelijke stapjes van 25% afgebouwd. In 2015 wordt de toeslag met 25% gekort, in 2016 met 50%, en in 2017 met 75%. In 2018 is er geen toeslag meer over. Als u voor 1 april 2015 al AOW ontving, krijgt u met deze maatregel te maken.

LET OP Uw toeslag stopt definitief als u niet meer aan de voorwaarden voldoet.

LET OP De toeslag stopt ook als uw partner komt te overlijden.