Participatiewet m.i.v. 2015

Met de Participatiewet wil het kabinet bereiken dat jonggehandicapten die kúnnen werken, aan het werk gaan (participeren). De wet moet na goedkeuring van de Kamers op 1 januari 2015 ingaan.

De hoofdlijnen van het wetsvoorstel

  • Mensen die na 1 januari 2015 Wajong aanvragen, krijgen deze alleen nog als zij al vanaf jonge leeftijd een handicap of ziekte hebben en nooit meer kunnen werken.
  • Jonggehandicapten die wel mogelijkheden hebben om te werken, kunnen bij de gemeente vragen om hulp bij het zoeken en houden van werk en/of vragen om een bijstandsuitkering.
  • Mensen die al op 1 januari 2015 Wajong hadden, houden hun recht op Wajong en blijven bij UWV. Wel beoordeelt het UWV opnieuw de mogelijkheden om te werken.
  • Er kunnen geen nieuwe mensen instromen in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Mensen die niet zonder hulp kunnen werken, kunnen bij de gemeente om hulp vragen.

Wat betekent de Participatiewet als u al Wajong heeft?

Als u al op 1 januari 2015 Wajong heeft en de Participatiewet doorgaat, dan gaan er enkele zaken veranderen. De belangrijkste punten zijn:

  • U houdt recht op Wajong en blijft bij UWV. U hoeft daarom geen hulp bij werk of een bijstandsuitkering aan te vragen bij de gemeente.
  • Valt u onder de oude Wajong (Wajong aangevraagd vóór 2010)? Dan beoordeelt het UWV opnieuw of u kunt werken.
  • Vindt UWV dat u (gedeeltelijk) kunt werken? Dan krijgt u vanaf 2018 een lagere uitkering van 70% van het minimumloon (dit is nu 75%).
  • Blijkt (ook na de beoordeling) dat u nooit meer kunt werken? Dan blijft uw uitkering 75% van het minimumloon.

Wat betekent de Participatiewet voor mensen die na 1 januari 2015 Wajong aanvragen?

Als de Participatiewet doorgaat, dan krijgen die mensen alleen nog Wajong als zij nooit meer kunnen werken en op jonge leeftijd een ziekte of handicap kregen. Wie geen recht heeft op Wajong, kan de gemeente vragen om hulp bij het vinden en houden van werk en/of om een bijstandsuitkering.

De Participatiewet is nu nog een wetsvoorstel. Zodra deze door de Eerste Kamer wordt aangenomen, kan het UWV meer informatie geven over de veranderingen door deze wet.

Afspraken met werkgevers

De overheid heeft met werkgevers afspraken gemaakt om meer mensen met een ziekte of handicap aan werk te helpen. Werkgevers hebben beloofd om de komende jaren voor meer banen te zorgen. In 2014 zijn dat 5.000 banen. Deze banen zijn voor mensen met een ziekte of handicap die zonder hulp het minimumloon niet kunnen verdienen.
Ook de overheid gaat zorgen voor extra banen. In totaal moeten er de komende jaren 125.000 banen komen. Ook is afgesproken dat iedereen minimaal het minimumloon gaat verdienen. Dit geldt ook voor mensen die dit vanwege een ziekte of handicap niet kunnen.

Voor meer informatie over de sociale zekerheid, zie Sociale Zekerheid.