Parkeerkosten/stalling

Werknemer met een eigen auto

Bij een werknemer met een eigen auto gaat de belastingdienst ervan uit dat de parkeerkosten en de stallingskosten in de onbelaste vergoeding van € 0,19 per kilometer zitten. De parkeerkosten/stallingskosten mogen dus niet afzonderlijk worden gedeclareerd. Gebeurt dit wel, dan zijn deze kosten belast loon.

Werknemer met auto van de zaak

De parkeerkosten van een werknemer met een auto van de zaak mogen allemaal onbelast worden vergoed aan de werknemer.
Ook de parkeerkosten van privégebruik, omdat het privégebruik van de auto is belast via de fiscale bijtelling.
De werknemer moet wel de desbetreffende parkeerbonnen aan de werkgever overhandigen voor zijn administratie.

Parkeren bij de werkplek

Zie hier voor Parkeerplaats WKR of onbelast?

Parkeren bij de woning

U mag aan de werknemer met een auto van de zaak, de parkeervergunning of de kosten van de stalling bij de woning onbelast verstrekken/vergoeden, onder voorwaarde dat deze alleen door de desbetreffende auto van de zaak kan worden gebruikt.
LET OP Als de vergunning of de stalling ook door een ander voertuig kan worden gebruikt, dan is de vergoeding belast.

Huurvergoeding garage

De huur van de privé-garage voor de auto van de zaak mag onbelast worden vergoed, eveneens onder voorwaarde dat deze alleen voor de stalling van de auto gebruikt kan worden/gebruikt wordt.