OVOB en inkoop diensten uit buitenland

Een ondernemer die de nieuwe kleineondernemersregeling (OVOB) toepast is voor de regels voor de plaats van dienst nog steeds ondernemer. Als zo’n ondernemer een dienst afneemt van een ondernemer uit een ander EU-land en de dienst valt onder de B2B-hoofdregel, moet je de btw verleggen. De afnemer moet bij het regiokantoor om een incidentele aangifte verzoeken, om zo de btw te kunnen aangeven.