Overzicht wijzigingen handboek loonheffing

De fiscus heeft een overzicht van de wijzigingen in het Handboek loonheffing 2014 gegeven.

De wijzigingen in 2014 zijn als volgt:

 • Stap 3: Loonadministratie aanleggen
 • Stap 4: Bepalen wat tot het loon hoort
 • Stap 5: Premies werknemersverzekeringen berekenen
 • Stap 6: Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw berekenen
 • Stap 8: Eindheffing werkkostenregeling berekenen
 • Stap 9: Bedragen in de loonstaat boeken
 • Stap 10: Loonstrook aan werknemers geven
 • Stap 11: Loonheffingen aangeven en betalen
 • Stap 12: Aangiften corrigeren
 • Stap 13: Jaaropgaaf aan werknemers geven
 • Stap 15: Einde van inhoudingsplicht of dienstbetrekking
 • Stap 16: Bijzondere arbeidsrelaties
 • Stap 18: Werken over de grens: sociale zekerheid
 • Stap 19: Aanspraken, uitkeringen, stamrechten en pensioenen
 • Stap 21: Vervoer en reiskosten
 • Stap 23: Heffingskortingen
 • Stap 26: Gemoedsbezwaarden
 • Tarieven, bedragen en percentages per 1 januari 2014
 • Adressenlijst
 • Afkortingenlijst
 • Begrippenlijst

Meer informatie: Versiebeheer: wijzigingen 3e kwartaal