Overtreding administratieplicht strafbaar bij faillissement

Minister Opstelten wil het (opzettelijk) overtreden van de plicht tot het bijhouden van een deugdelijke administratie bij faillissement strafbaar stellen. De straf kan maximaal twee jaar gevangenisstraf zijn.
Deze strafbaarstelling biedt ook een aanknopingspunt om de gang van zaken rond een faillissement te onderzoeken gericht op fraudepraktijken.