Overheidsdiensten e-factureren

Het versturen van een ouderwetse papieren factuur aan een aanbestedende overheidsdienst kan met ingang van 2017 niet meer. Vanaf eind 2018 dient deze facturatie in geheel Europa te geschieden via een e-factuur. Afgelopen donderdag kondigde het ministerie van Economische Zaken dit aan tijdens het Factuurcongres. 

Eerste stap e-factuur in 2016

De eerste stap wordt dit jaar gezet. De Nederlandse overheid zal al in 2016 een e-factuur afdwingen bij haar leveranciers. Dat gebeurt door middel van een aanpassing in de algemene voorwaarden.

Het ministerie wil e-factureren in Nederland een impuls geven in 2016. De afgelopen jaren is er in Nederland steeds meer aandacht voor e-factureren gekomen. Barrières zijn weggenomen en steeds meer organisaties besluiten nu om over te gaan. Vanaf 2016 zal dit proces naar verwachting in een stroomversnelling komen.

Groei e-facturatie Europa

Miljoenen facturen per jaar worden door bedrijven naar de overheid verstuurd. De verwerking hiervan gebeurt nu nog voor een groot deel handmatig, wat tijd en geld kost. Het ministerie van Economische Zaken stimuleert bedrijven daarom om de overheid elektronische facturen te sturen. Het ministerie vindt dat Nederland niet kan achterblijven bij de groei van e-facturatie in Europa op dit moment. Bovendien bepaalt de Europese richtlijn (2014/55/EU) dat eind 2018 alle aanbestedende overheidsdiensten e-facturen moeten kunnen ontvangen.

Voorzieningen voor realisatie e-facturatie

Vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken worden momenteel de voorzieningen bij alle departementen en rijksdiensten getroffen, zodat binnen afzienbare tijd e-facturen kunnen worden ontvangen. De verplichting om te e-factureren wordt daarom in nieuwe contracten met leveranciers opgenomen. Overheden en (andere) aanbestedende diensten moeten zelf hun eigen voorzieningen tijdig inrichten.

Bron: Rijksoverheid/MKB