Overgangsperiode Arbowet eindigt 1 juli 2018

1 juli 2018 moet u alles geregeld hebben in het kader van de nieuwe Arbowet. Tot die datum hebben werkgevers nog de tijd om hun (bestaande) Arbo contract met de arbodienstverlener te wijzigen. Daarna kunnen boetes volgen van de Inspectie SZW.

Met de zelfinspectie ‘Arbo op orde!’ van Inspectie SZW kunnen werkgevers eenvoudig zelf controleren of zij alle arbeidsrisico’s binnen het bedrijf kennen en de juiste maatregelen nemen.

Digitale hulpmiddel nieuwe Arbowet
Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt eveneens een digitale toolkit Nieuwe Arbowet beschikbaar. Deze is gevuld met factsheets, posters, animaties en Q&A’s over de veranderingen in de Arbowet. Bekijk dit op www.arboportaal.nl/actueel/arbozorg.

Meer informatie
De vernieuwde Arbowet geldt sinds 1 juli 2017. Voor meer informatie over de belangrijkste wijzigingen kijkt u op www.arboportaal.nl.

Bron: arboportaal.nl